Klarspråk gör det enklare för alla att förstå vad du menar

Tala klarspråk

Klarspråk underlättar.

Skriver du för en offentlig förvaltning eller myndighet har du inget val; enligt svensk lag* måste du uttrycka dig så att alla begriper, oavsett vem som läser. Ytterst handlar det om demokrati; alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

Lite klarspråk skadar inte

Att skriva så att alla förstår är en bra tumregel oavsett verksamhet. Alltså inte bara hos myndigheter, kommuner och annan offentlig förvaltning. För tänk så trist om du vill berätta något viktigt och ingen förstår vad de läser. Här kommer några tips på vägen:

Tänk på detta

  • Vem ska läsa?
  • Varför?
  • Vad vill jag uppnå med min text?
  • Ska läsaren agera på något vis efter att ha läst min text? (anmäla etc)
  • Behövs det kontaktuppgifter?
  • Förstår läsaren vad jag skrivit? (testa på en kollega)
  • Kommer det viktigaste först?
  • Kan jag skriva det på ett enklare sätt?


Struktur

Klarspråk handlar också om hur texten är strukturerad. Är den snäll för ögat? Använd stycken, rubriker, underrubriker, eventuella tabeller, punktlistor osv. Det finns mycket som kan lätta upp en textmassa, mer än själva textens innehåll.

Vill du ha hjälp? Mycket att ha koll på? Behöver du råd och hjälp? Hör av dig!

*/ Redan 2005 beslutade riksdagen att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Den 1 juli 2009 kom en särskild språklag som befäster detta.