www.hippson.se

Frilansbyrån Ordagrant erbjuder:

Ordbruk

Artiklar, reportage och kåserier
Redaktörsuppdrag

Bokstavsskötsel
Textredigering och korrekturläsning
Språkgranskning
Myndighetstexter (och andra) på KLARSPRÅK enligt Språklagen (2009:600)
SEO (Sökordsoptimerade texter)
Content hemsidor

Och en hel del annat…
Mediakommunikation och pressmeddelanden, research, trycksaker, kundtidningar, redigering och layout, accidenstryck, enklare grafiska profilprogram, fotografering, utbildning…

Några exempel finns under Referensjobb.